Regulamin serwisu Agro Beskidy PDF Drukuj Email
 • Zamieszczanie wpisów dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
 • Dodanie wpisu do bazy jest płatne i wynosi 69 zł + VAT. Numer konta podany jest w Kontakcie. WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.
  DO KOŃCA GRUDNIA 2016 DODANIE WPISU DO BAZY NA OKRES 365 DNI JEST BEZPŁATNE
 • W serwisie mogą być umieszczane jedynie ogłoszenia dotyczące kwater agroturystycznych na terenie Beskidu Sądeckiego.
 • Wpis w bazie zamieszczany jest na okres 365 dni - z możliwością przedłużenia na kolejne dni lub lata.
 • Zgłoszenia obiektu może dokonać jedynie właściciel obiektu, lub osoba do tego upoważniona.
 • Wpisy zamieszczone w serwisie powinny być zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym reklamowanej oferty.
 • Użytkownik zamieszczający ogłoszenia w serwisie zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje usunięciem konta.
 • Wpis publikowany będzie dopiero po opłaceniu - faktura VAT będzie wystawiona przez właściciela serwisu w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku administratora serwisu (dotyczy pierwszego zgłoszenia wpisu!).
 • Na 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności oferty administrator serwisu wystawi fakturę VAT pro forma, której opłacenie będzie warunkiem utrzymania oferty w serwisie na kolejny rok. W przypadku braku wpłaty oferta zostanie zablokowana do chwili jej dokonania.
 • Administratorzy zastrzegają sobie prawo do poprawiania ogłoszeń zawierających błędy takie jak: literówki, błędy ortograficzne itp. bez powiadamiania o tym użytkownika.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek złamania Regulaminu - podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 • W przypadku usunięcia wpisu przez klienta lub administratora serwisu przed upłynięciem terminu ważności usługi, klient nie ma prawa do zwrotu opłaty abonamentowej.
 • W wypadku stwierdzenia niezgodności tytułu lub treści wpisu z postanowieniami niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego wpisu.
 • W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania, bądź usunięcia konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego wpisów.
 • Właściciel serwisu nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu serwisu z tytułu: przerw technicznych spowodowanych konserwacją systemu utrzymującego serwery, zmianą oprogramowania serwerów lub serwisu, przerwą w funkcjonowaniu na skutek kataklizmów, chwilowym brakiem usług ze strony dostawców usług internetowych, ataków hakerskich. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu na skutek działania sił wyższych.